Autonomie of nie?

dinsdag 8 juni 2021

In de menselijke ontwikkeling is het net als in de natuur; een goede ontwikkeling hangt samen met hele kleine dingen.

Wij weten nu dat aan verschillende psychische klachten een autonomieprobleem (hechtingsprobleem) ten grondslag ligt. Er is een relatie aangetoond tussen onvoldoende autonomieontwikkeling en angst-, stemmings- en stressklachten, eetproblemen en antisociaal gedrag.

In onze westerse cultuur zien wij autonomie als een psychische basisconditie van veilige gehechtheid waarmee we de jeugdjaren afsluiten en het volwassen bestaan ingaan. Een autonoom mens heeft een geslaagde ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van autonomie, gehechtheid en individuatie. Onvoldoende autonomie zien we terug in het (on)vermogen om nieuwe situaties te hanteren, een laag zelfbewustzijn en een hoge gevoeligheid voor (de mening van) anderen.

Door gebruik te maken van een vragenlijst (de AGS 30, Autonomie-Gehechtheidsschaal met 30 vragen van Marrie Bekker 2005) kunnen wij het onderzoek naar autonomie, gehechtheid en psychische klachten verder verdiepen, waarna er middels ‘meirinnen’ verschillende mogelijkheden zijn (waaronder haptonomie) om jouw autonomieontwikkeling te optimaliseren.

In de herfst van het leven

woensdag 6 maart 2024

De herfst van het leven verwijst naar de latere jaren van iemands leven, waarin men vaak meer ervaring en wijsheid heeft opgedaan. Het is een fase waarin men kan reflecteren...

Lees verder

Rug aan rug

maandag 31 mei 2021

Vertrouwen speelt een belangrijke, misschien zelfs dé belangrijkste rol in elke relatie. Als spanningen in een partnerrelatie hoog oplopen en lepeltje-lepeltje liggen verworden is tot rug aan rug staan, kan...

Lees verder

De Mieden bij nacht

woensdag 5 mei 2021

De Surhuizumer mieden is het gebied waar ik woon, werk en 'omrin' (rondloop) met mijn wetterhoun. Veel foto's op deze website zoals  bovenstaande 'De Mieden bij nacht' en onderstaande foto's...

Lees verder