Meirinne op de praktijk & bij u thuis 

Als uw meirinner lopen wij soms letterlijk met u mee naar plekken waar u alleen niet meer kunt gaan. Het doel van de begeleiding op de praktijk is om in beweging te komen, ook als we elkaar zittend ontmoeten in de praktijkruimte voor coaching, massage en/of  EMDR (rouw- en verliesverwerking). Zuster Nienke helpt u bij u thuis om in beweging te komen en waar u niet verder kunt gaan verzorgd of verpleegd zij u (thuiszorg).

Wereldbeeld

We zien de wereld niet zoals ze is, we zien de wereld zoals we zijn: Sommige mensen zien de donkere wolken, anderen de zon die daarachter schijnt.
Wij bieden naast de begeleiding op de praktijk ook thuiszorg. Wij noemen dit Basiszorg-Plus. Onze kernwaarden:

  • Liefdevolle zorg: Het bieden van zorg met aandacht, warmte en empathie
  • Persoonlijke aandacht: Het geven van individuele zorg en aandacht die aansluit bij uw unieke behoeften
  • Respect: Het tonen van respect voor uw achtergrond, wensen en behoeften
  • Kwaliteit van leven: Het streven naar een hoge levenskwaliteit waarbij uw welzijn en geluk centraal staan

Wij streven ernaar om kwalitatief hoogwaardige thuiszorg en ondersteuning te bieden die afgestemd is op uw behoeften en wensen, zodat ook u de zon weer achter de wolken kunt zien schijnen.

Wanneer meirinne op de praktijk?

  • Als u meer zelfbewust wilt worden, minder gevoelig voor (de mening van) anderen wilt zijn en een beter vermogen om nieuwe situaties te hanteren wilt ontwikkelen: Kortom als u (weer) autonoom wilt worden
  • Als u meer balans wilt in uw leven en minder (lichamelijke) spanning/pijn wilt ervaren
  • Als u ingrijpende gebeurtenissen hebt te verwerken

Wanneer meirinne bij u thuis?

  • Als u niet op de praktijk kunt komen voor bovenstaande uitdagingen
  • Als u thuiszorg (verzorging/verpleging) nodig hebt

Uw investering in meirinne

Meirinne, begeleiding bij u thuis (thuiszorg) is verzekerde zorg. 

Als u een zorgindicatie hebt wordt uw zorg betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en worden de zorgkosten over het algemeen vergoed vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB). Als u nog geen PGB hebt kunnen wij u helpen dit te regelen bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). 

Ons tarief is € 80,- per uur. De rijksoverheid betaalt voor de gemaakte (thuis)zorgkosten of u nu thuis woont of in een (particulier) verzorgings-/verpleeghuis. Daarnaast betaalt (vrijwel) iedereen een eigen bijdrage voor de genoten zorg.

Meirinne, begeleiding op de praktijk wordt door de overheid gezien als ‘onverzekerde zorg’, over het basistarief van € 80,- betaalt u dan nog 21% btw.

Contact over de tarieven