Privacyverklaring

De Meirin KvK-nummer 77727487

Meirinne op de praktijk is onverzekerde zorg en dus mogelijk met een minimum aan persoonsgegevens van u!

Al u dit wenst volstaat alleen uw voor- en achternaam en mobiele telefoonnummer. Er zal dan verder op geen enkele wijze verslaglegging of verwerking van persoonsgegevens plaatsvinden. Voor de voorwaarden kunt u contact met Ria opnemen.

Verwerking persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens verwerken wij (bij voorkeur) van u.

  • Voor- en Achternaam
  • Postadres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer 

Bovenstaande persoonsgegevens heb ik van uzelf verkregen of  staan in openbare registers zoals social media. Ik verwerk uw persoonsgegevens alleen wanneer dat volgens de AVG en UAVG mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven. Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Contact

Heeft u contact met mij opgenomen, per telefoon, e-mail, mijn contactformulier, WhatsApp of social media, dan heb ik van u gegevens ontvangen. Deze verwerk ik om te kunnen reageren op uw bericht.

Overeenkomst

Om een (hulp)vraag te beantwoorden of om een opdracht uit te voeren heb ik soms uw gegevens nodig voor het dossier. Deze gegevens verwerk ik dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

Dossiers

In sommige gevallen hebben we te maken met dossiers en verwerk ik met name  gegevens die nodig zijn voor het contact en ik bewaar e-mails, brieven en gespreksverslagen. Deze zijn nodig voor optimale dienstverlening. Het dossier kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld de afhandeling van een geschil. Dossiers bewaar ik zolang als nodig is vanwege een geldende verjaringstermijn.

Offertes

Vraagt u  of uw werkgever bij mij een offerte aan, dan verwerk ik uw persoons- en of bedrijfsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Het is namelijk mijn wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaar ik de offertes graag zelf, om te kunnen zien of u eerder al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Facturatie

Als u mij een (hulp)vraag hebt gesteld of een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval uw naam en mobiele telefoonnummer en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens acht jaar. In sommige van bovenstaande gevallen heb ik een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken bijvoorbeeld om mijn eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan ik de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerk. Daarbij zal ik niet meer gegevens verwerken dan nodig is om het doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Reacties

Als u een reactie op mijn website achterlaat, onder een blogpost of een recensie bij een product, dan verwerk ik uw naam en misschien uw portretfoto. Dit laat ik in principe oneindig staan, tenzij de blogpost of het aanbod van de website verdwijnt of wanneer u een verwijderingsverzoek bij mij indient. Ik heb een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven, door mij of een derde, op uw reactie. Heeft u contact opgenomen via social media, dan zal dat meestal via mijn persoonlijke account  zijn geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik. In alle andere gevallen verwerk ik de gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe u toen reageerde. Het is in mijn gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat ik u beter van dienst kan zijn en we beter prioriteiten kunnen stellen.

Nieuwsbrief

Omdat u klant bij mij bent of omdat u zichzelf hebt ingeschreven stuur ik u graag een nieuwsbrief. Ik verwerk daarom uw naam en e-mailadres om u informatie en nieuws te kunnen sturen. Ik bied onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om u uit te schrijven. De gegevens worden alleen voor dit doeleinde bewaard totdat u zich hebt uitgeschreven.

Uw rechten

Graag informeer ik u over de rechten die u hebt en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@demeirin.nl

  • Inzage, rectificatie en wissing: U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van u verwerk en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.
  • Beperking van de verwerking: U hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik uw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing  op het bezwaar dat u gemaakt hebt tegen de verwerking.
  • Recht op bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht uw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te  ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u mij toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.
  • Toestemming intrekken: Heb ik uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
Doorgifte

Uw gegevens worden gedeeld met hosting van de website, WordPress ,CRM-systeem , boekhouders, mailservers, telefoondiensten, betaal- en bezorgdiensten.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website van De Meirin teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer . Op deze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten de website van De Meirin. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Eigen video’s plaats ik op deze website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s u al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor u relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vindt u daar. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. Ik heb alle gegevens geanonimiseerd.

Social media

Ik wil het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de inhoud van deze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram  en LinkedIn om te weten hoe zij met privacy omgaan. 

Wijzigingen

Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op deze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met u communiceren.

Klachten

Als u een klacht hebt over hoe ik met uw persoonsgegevens omga heeft u het recht uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.